,

Risico's onvoldoende hygiëne in de zorg

Als medewerker of beheerder van een zorginstelling weet u ongetwijfeld hoe belangrijk goede hygiëne is. Dankzij goede hygiëne voorkomt u immers dat ziekten, bacteriën en virussen zich verspreiden. Dit is belangrijk voor uw patiënten, maar ook voor bezoekers en personeel. Op deze pagina leert u meer over de risico's en hoe die te voorkomen. 

Risico's in de zorg volgens de Inspectie SZW 

Om de risico'sin de zorg in kaart te brengen, heeft de Inspectie SZW een overzicht gemaakt van waar u op moet letten om de verspreiding van ziekten tegen te gaan. Hieronder vindt u daar meer informatie over. 

risico's verspreiding ziekten

De richtlijnen voor hygiëne in de zorg 

De Inspectie SZW brengt niet alleen besmettingsrisico's in kaart, maar denkt ook actief mee over het voorkomen of verminderen van deze risico's. Daar zijn de volgende richtlijnen voor opgesteld:

 • De mate, duur en aard van blootstelling dient beoordeeld te worden aan de hand van zogenaamde biologische agentia. 
 • Er moet een goed beeld worden gevormd van de risico's voor werknemers in de zorg. 
 • Er dienen duidelijke maatregelen te zijn om blootstelling aan infectiebronnen te voorkomen en te beperken. Deze maatregelen zijn technisch, organisatorisch of hygiënisch van aard en worden aangevuld met het gebruik van PBM's en vaccinaties. 
 • Wanneer nodig dient een patiënt te worden geïsoleerd en in quarantaine te worden gesteld, waarna het verzorgend personeel verplicht is handschoenen en/of adembescherming te dragen. Waar nodig zijn ook andere draagplichten van toepassing, zoals een isolatieschort. 
 • Werknemers moeten voldoende en regelmatig worden voorgelicht over het correcte gebruik van PBM's en over hygiënische voorschriften. U kunt dit doen tijdens een periodiek werkoverleg. 
 • Werknemers die kans lopen op besmetting door een ziekte, virus of bacterie, lopen niet alleen het risico hier zelf ziek van te worden, maar dit ook te verspreiden. Daarom dienen zij de ruimte te krijgen zich arbeidskundig te laten onderzoeken. 
 • Incidenten of ongevallen met agentia van categorie 3 of 4 moeten aan de Arbeidsinspectie worden gemeld. 
 • Als er vanwege een incident bloed-bloedcontact plaatsvindt, is het noodzakelijk het post-expositie protocol in werking te stellen. Deze is te vinden in de Leidraad Prikaccidenten van het NHC. 
 • Werknemers in de zorg die het risico lopen op bloed-bloedcontact moeten de gelegenheid krijgen zich te vaccineren tegen hepatitis B. Dit dient op kosten van de zorginstelling plaats te vinden en komt dus niet voor eigen rekening.

Zo controleert de inspectie of u aan de richtlijnen voldoet 

De richtlijnen van de Inspectie SZW zijn niet vrijblijvend, maar worden actief gecontroleerd. Dit gebeurt middels een periodieke inspectie bij uw zorginstelling. Dat geldt voor ziekenhuizen, maar ook voor bijvoorbeeld verpleeghuizen. Tijdens de inspectie let de SZW op de volgende zaken: 

 • Er wordt gecontroleerd of de risico's van blootstelling aan biologische agentia voldoende zichtbaar zijn gemaakt. 
 • Er wordt gecontroleerd of er beheersmaatregelen zijn die hierop aansluiten. 
 • Er wordt gecontroleerd of werknemers na een incident op de werkvloer snel genoeg tot beoordeling en behandeling kunnen overgaan. 
 • Er wordt in kaart gebracht welke incidenten zijn voorgevallen en of op basis hiervan optimalisaties zijn doorgevoerd. 
 • Er wordt gecontroleerd of werknemers voldoende zijn voorgelicht over de risico's en hun rol in het beperken hiervan.

inspectie szw

Hygiënisch werken in de zorg: onze tips 

Zoals u hierboven kon lezen, zijn er vele maatregelen die u kunt nemen om risico'svan onvoldoende hygiëne in de zorg te verminderen. WALO is al meer dan tachtig jaar dé hygiëne- en reinigingsadviseur van de Benelux. Wij helpen tientallen zorginstellingen met het opstellen van reinigingsplannen en hygiëneprotocollen. Ook leveren wij de middelen die hiervoor nodig zijn. 

Om het risico op de verspreiding van bacteriën, virussen en ziektes te voorkomen binnen uw zorginstelling, helpen wij u graag met kiezen van de juiste reinigingsstrategie en het gebruik van de juiste beschermingsmiddelen. Wilt u daar meer over weten? Lees dan ook het artikel over hygiëne in de zorg en bekijk ons medische assortiment. 

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een professioneel reinigingsplan? Neem dan vrijblijvend, middels onderstaand formulier, contact op. We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. 

{{ errors.first("form1.field_1") }}
{{ errors.first("form1.field_3") }}
{{ errors.first("form1.field_2") }}
{{ errors.first("form1.privacy") }}