Bescherming tegen schadelijke microben door gerichte hygiëne

Melissant, 5 mei 2021

TERUGBLIK VEXPAN DIGITALE LUNCHBIJEENKOMST: BESCHERMING TEGEN SCHADELIJKE MICROBEN DOOR GERICHTE HYGIËNE

Op donderdag 15 april 2021 organiseerde Vexpan in samenwerking met WALO Hygiene & Reinigingssystemen en SC Johnson Professional een digitale lunchbijeenkomst over hygiëne in parkeergarages en de loges/meldkamers binnen de parkeerbranche.  

Door de huidige coronasituatie is hygiëne nog nooit zo actueel geweest, met bijzondere aandacht voor een frequent schoonmaak en, uiteraard, handdesinfectie. Hoe worden en blijven onze parkeergarages een zo hygiënisch mogelijk (werk)omgeving voor medewerkers en bezoekers? Daarover ging het tijdens deze online bijeenkomst.

Onze dagvoorzitter Daniel di Tella opent de lunchbijeenkomst en geeft na wat praktische spelregel het woord meteen aan Paul Schulze van SC Johnson Professional en Jan Lodder van Walo. Paul is specialist op het gebied van handhygiëne in diverse sectoren en gespecialiseerd in de specifieke eisen die ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland en België stellen aan handhygiëne. Jan is als eigenaar van Walo een expert op het gebied van reiniging en desinfectie van materialen en oppervlakten.   

Paul en Jan kennen elkaar al ruim 25 jaar en vullen elkaar goed aan. Paul zijn kennis van producten, protocollen, gedragsveranderingen, trainingen en bewustwording en Jan zijn expertise met betrekking tot meest actuele Wet- regelgeving vanuit de overheid en de wensen/eisen vanuit bijvoorbeeld de parkeerbranche.

Het eerste deel van de lunchbijeenkomst gaat in op de hygiënische werkomgeving voor medewerkers. “Was je handen stuk”, is een veel gehoorde uitspraak sinds corona. En met wat nuance is dat hetgeen dat de basis vormt voor het zogeheten 5S programma. De naam komt voort uit de 5 beginletters van scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en schoonhouden. In samenhang organiseer je met dit programma een adequate bescherming tegen schadelijke microben. Als iedereen zich aan de regels houdt, dat wel. Hiermee wordt ziekte onder de medewerkers voorkomen. En dat bespaart, naast een hoop leed, ook geld. Walo biedt geïnteresseerden kosteloos een audit op locatie, een afgestemd werkplan, hygiëne training en een budgetteringsanalyse (kosten/baten).

Vanuit de toehoorders komt de vraag hoe een gemeente of exploitant hierin haar verantwoordelijkheid moet nemen. En wat er verplicht is? De kernboodschap van het programma is vooral ‘hygiëne-zekerheid’ te bieden. Een verplichting is het (nog) niet, anderzijds heeft de werkgever wel zorgplicht. Hoewel er sinds begin maart wel wettelijke verplichtingen zijn omtrent het type hygiëne-middelen dat wordt aangeboden voor (hand)desinfectie. Zowel voor medewerkers maar ook voor klanten (daarover meer in het tweede deel van de bijeenkomst) draait het hier ook om een stuk bewustwording en verantwoordelijkheid.

De heren verleggen de focus van hun presentatie naar de beleving van de klant. Heel veel vervuiling is onzichtbaar. Hier worden indringende voorbeelden van getoond, waarbij middels het toepassen van een contrastpoeder de vele vingerafdrukken op bedieningsknoppen zichtbaar worden… Naast medewerkers hebben zeker ook de klanten behoefte aan de eerdergenoemde hygiëne-zekerheid.  Paul heeft vanuit zijn expertise op het gebied van handdesinfectie in ziekenhuizen de psychologie achter het product ‘hygiënepunt’ ontwikkeld. Dit is meer dan een ‘ordinaire’ dispenser met handdesinfectiemiddel. Het biedt de klant ook kort en bondig een uitleg hoe om te gaan met handhygiëne. De producten zijn van gehard glas en heel eenvoudig te reinigen. De uitstraling van een dergelijk punt alleen al biedt de klant vertrouwen. Gecombineerd met (hand)desinfectiemiddel bereik je hiermee gegarandeerd voldoende hygiëne-zekerheid. Daarbij melden de heren ook dat het product inmiddels Europees geregistreerd is waarmee een betrouwbare werking wordt gegarandeerd. Jan vult daarbij aan dat ook voor klanten geen 100% garantie kan worden gegeven op hygiëne. Een knopje dan net is ontsmet kan direct daarna weer vervuild raken. Maar met een bepaalde frequentie van schoonmaak en het strategisch plaatsen van dispensers kan je hierin een goede modus in vinden.  Absolute veiligheid bestaat daarmee echter niet.

Er worden afsluitend een aantal vragen gesteld. Eén daarvan gaat over de beleving. Vinden Paul en Jan ook niet dat daar nog een wereld te winnen is? Ja, dat is een zekerheid. Maar als exploitant laat je zowel met het 5S programma als met de plaatsing van hygiënepunten heel bewust zien dat de exploitant van de parkeergarage hygiëne serieus neemt. En dat is ook winst en zal door de klant positief beoordeeld worden. Er wordt verder nog een vraag gesteld over de wettelijke normen/eisen ten aanzien van hygiënemiddelen. De crux hierbij is dat een groot aantal (hand)desinfectanten sinds begin maart niet meer zijn toegestaan omdat ze wel bacteriën doden maar geen virus dodende werking hebben. (hand)desinfectanten welke na 4 maart 2021 geen wettelijke Ctgb toelating hebben mogen niet meer worden gebruikt. De eigenaar/houder is verplicht deze te verwijderen en af te voeren volgens de geldende criteria. Vanuit de overheid wordt gesteld dat leveranciers deze producten moeten terugnemen en vernietigen.

Daniel bedankt Paul en Jan voor deze informatieve digitale lunchbijeenkomst en het beantwoorden van alle vragen. Hij bedankt ook alle deelnemers en maakt van de gelegenheid gebruik om eenieder van harte uit te nodigen voor de volgende Webinar op 20 mei. En wie nog wil netwerken, kan blijven hangen in de chat!

Schenking hygienezuil door WALO

In navolging op deze lunchbijeenkomst heeft Vexpan van Walo een desinfectiezuil ontvangen, om de boodschap van de bijeenkomst te versterken. Hartelijk dank!

Terug naar overzicht