Desinfecteert u uw handen met een toegelaten desinfectant? Zo zit dat!

Melissant, 4 maart 2021

 Desinfecteert u uw handen met een toegelaten desinfectant? Zo zit dat!

“Als er maar 70% alcohol in een desinfectiemiddel zit”, of, “een eigenschap van alcohol is toch dat het bacteriën doodt?” dus dan is het toch een goed product om de handen of oppervlakten mee te desinfecteren? Zomaar een enkele uitspraak welke WALO vaak heeft gehoord het afgelopen jaar.

WALO voelt het ook als een “plicht” om u te voorzien van de juiste informatie als het gaat om het desinfecteren van uw handen en of oppervlakken ter bescherming tegen het coronavirus. Het is niet om het even welk product u hiervoor gebruikt. Vele desinfectiemiddelen bieden schijnveiligheid en doen niet wat u er van mag verwachten. Vele in omloop zijnde desinfectiemiddelen hebben geen Ctgb goedkeuring! Verderop leest u hier meer over.

Wij hebben te maken met een virus, COVID-19 genaamd, en dat is absoluut geen bacterie!

Om het doel van dit schrijven helder(der) te krijgen volgt eerst onderstaande uitleg.

Weet u wat het verschil is tussen een bacterie, schimmel en een virus?

BacterieBacterie: Een bacterie is één cel zonder kern, ook wel een micro-organisme genoemd. Een bacterie komt overal voor, in honderden verschillende soorten, op oppervlaktes en in het menselijk- en dierlijke lichaam. Onder de juiste omstandigheden kunnen bacteriën zichzelf heel snel vermeerderen en zelfs overleven onder extreme (weers-)omstandigheden. Dit doen ze door zichzelf in tweeën te delen. Zo kunnen er bij kamertemperatuur uit één enkele bacterie miljoenen bacteriën ontstaan in 7 uur tijd.

Wat doen bacteriën? Bacteriën zijn belangrijk en vaak nuttig voor onze stofwisseling en afweer. Maar er zijn goede- en slechte bacteriën.

 

-        Goede bacteriën: onschadelijke bacteriën hebben de verzamelnaam “microbiota” en deze zijn essentieel om gezond te blijven. In je darmen zitten bijvoorbeeld goedaardige bacteriën die helpen bij je spijsvertering. Goedaardige bacteriën zorgen dat er geen plaats is voor slechte bacteriën.

-        Slechte bacteriën: deze bacteriën kunnen ziektes veroorzaken. Denk aan huid- en luchtweginfecties en nog vele andere ziekten. Ziekmakende bacteriën kan je niet zien of ruiken. Een heel bekende ziekmakende bacterie is bijvoorbeeld Salmonella.

SchimmelWat is een schimmel? Schimmels zijn micro-organisme die zich door middel van sporen in de lucht vermeerderen. Net als bacteriën zijn schimmels overal aanwezig en in eerste instantie met het blote oog niet waarneembaar. Er zijn ook zichtbare schimmels, denk aan schimmelvorming op bedorven voedsel. Maar ook hiervoor geldt dat niet alle schimmels schadelijk zijn, sommigen zijn zelfs nuttig en ook eetbaar. Denk aan champignons, hoe smaakvol is het om gebakken champignons te eten bij een heerlijke biefstuk?

 

Het verschil tussen een bacterie en een schimmel is uit hoeveel cellen deze bestaan, een schimmel bevat altijd een kern, terwijl een bacterie die niet heeft.

Virus

 

 

 

Virus: Een virus bestaat uit erfelijk materiaal met daarom heen een eiwitmantel. Een virus kaapt als het ware een cel in je lichaam, neemt vervolgens de controle van deze cel over en kunnen zo allerlei ziekten veroorzaken. Er zijn verschillende soorten virussen waarvan de meest bekende zijn, de griep, verkoudheid en sinds een jaar ook het cornavirus!

 

 

Hoelang overleven virussen buiten het lichaam? Gemiddeld genomen kan een virus enkele uren tot wel een dag overleven buiten het lichaam. Een virus heeft een menselijk of dierlijk lichaam nodig om te overleven én zich te kunnen delen. Hoelang een virus buiten het lichaam overleeft is afhankelijk van verschillende factoren, denk dan aan temperatuur, het soort oppervlak en de luchtvochtigheid.

 Zijn virussen besmettelijk? Ja, virussen zijn erg besmettelijk omdat deze via de lucht, menselijk contact of een oppervlakte verspreid kunnen worden. Sommige virussen zijn ook via etenswaren of drinken overdraagbaar. Denk dan aan het norovirus en hepatitis A welke het meeste worden overgedragen. Enkele voorbeelden van veel voorkomende virussen zijn: influenzavirus, hepatitis E, astrovirus en ook het coronavirus.

Resumerend

De verschillen tussen een virus en een bacterie onderverdeeld in:

-        Samenstelling: virus – erfelijk materiaal met eiwitmantel er om heen, bacterie – één cel.

-        Verspreiding: virus – verspreiding via de lucht en of oppervlakken, bacterie – door aanraking van een persoon en of voorwerp.

-        Vermenigvuldiging: virus – via het menselijk of dierlijk lichaam, bacterie – via een oppervlakte.

-        Behandeling: virus – zijn moeilijk te behandelen, voorkomen is beter dan genezen. Een goede weerstand draagt hieraan bij. Ook vaccinatie kan hiertoe bijdragen, bacterie – de witte bloedcellen komen in actie bij een bacterie in het lichaam, wanneer dit onvoldoende gebeurt kan een antibiotica daarbij helpen.

Na bovenstaande uitleg begrijpt nu u wel dat het gebruik van een goede handdesinfectant essentieel is ter bescherming tegen het coronavirus. Het voorkomt natuurlijk niet dat u niet besmet kunt raken, zie het als extra bescherming van uzelf en uw omgeving.

4 maart 2021:

Dit is een belangrijke datum! De Nederlandse overheid heeft ten tijde van de uitbraak van het coronavirus de wet- en regelgeving omtrent het toelaten en gebruik van allerhande desinfectiemiddelen vrij gelaten (generieke tijdelijke vrijstelling). Beter iets dan niets was het motto. Het gevolg was dat er een scala aan zogezegde desinfectiemiddelen op de markt zijn gebracht. Al in een eerder schrijven gecommuniceerd dat slechts 13% van alle desinfectiemiddelen ook deugdelijk is ter bescherming tegen het coronavirus. 87% van de leverbare desinfectiemiddelen boden alleen schijnveiligheid en was voornamelijk alleen bacteriedodend. Het coronavirus is geen bacterie!

Op 4 maart 2021 is de versoepeling weer teruggedraaid en mogen alleen die desinfectiemiddelen worden aangeboden (verhandeld en gebruikt worden) welke voldoen aan de daaraan gestelde eisen. De overheid gaat hierop ook controleren. Een desinfectiemiddel (tegen onder andere het coronavirus) draagt altijd een Ctgb (College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden) goedkeuringskenmerk en dit desinfectiemiddel maakt het virus, dus ook het coronavirus, onschadelijk!

Wilt u weten of u een toegelaten desinfectiemiddel gebruikt? Dit is eenvoudig te controleren op www.biociden.nl/coronavirus.

Hieronder leest u de tekst “Vrijstellingen desinfectiemiddelen na 4 maart 2021”

Vrijstellingen desinfectiemiddelen na 4 maart 2021

Vanuit het ministerie van I&W hebben we onderstaand bericht gekregen. Dit bericht gaat in op de hoe de verdere vrijstelling na 4 maart wordt geregeld (specifiek genoemd en geen generieke vrijstelling) en ook hoe het toezicht hierop gaat plaatsvinden.

In het afgelopen jaar zijn door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een aantal generieke tijdelijke vrijstellingen verleend voor niet regulier toegelaten desinfectiemiddelen in verband met COVID19. Een overzicht is te vinden op https://biociden.nl/coronavirus. Met deze vrijstellingen en de gewaardeerde inzet van veel bedrijven hebben we voorkomen dat er ernstige tekorten zijn ontstaan, en hebben we bedrijven de tijd gegeven zich op de nieuwe vraag naar desinfectiemiddelen in te stellen. Met dit bericht willen we de sector informeren over de nieuwe situatie.

Op 4 maart 2021 verloopt de tweede termijn van de generieke vrijstellingen voor desinfectiemiddelen voor de zorg en de overige sectoren. Bij het aflopen van deze vrijstellingen is geen aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld. Dit betekent dat ook voorraden die onder die vrijstellingen vallen en niet opnieuw worden vrijgesteld of zijn toegelaten, vanaf 4 maart a.s. niet meer binnen Nederland verhandeld en gebruikt mogen worden.

Op 5 maart gaan er twee nieuwe vrijstellingen in, één voor handdesinfectiemiddelen en één voor oppervlaktedesinfectiemiddelen. Zoals eerder op 9 december is gecommuniceerd, zijn voor deze nieuwe vrijstellingen alleen middelen in aanmerking gekomen die een (wijzigingen)aanvraag hebben ingediend bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), -en het middel moet minimaal voldoen aan de voorwaarden van één van de huidige generieke vrijstellingen. De nieuwe vrijstellingen zijn dan ook niet meer generiek, maar voorzien van een lijst van vrijgestelde middelen. Let wel, de vrijstelling voor oppervlaktedesinfectie is uitsluitend voor gebruik door professionele zorgaanbieders en de farmaceutische industrie.

Vanaf 5 maart mogen dan ook alleen toegelaten middelen en middelen die expliciet genoemd staan in de vrijstelling verhandeld en gebruikt worden voor hand- en oppervlakte desinfectie tegen het coronavirus. De vrijgestelde middelen staan in de bijlage van het vrijstellingsbesluit en de toegelaten middelen zijn via de toelatingenbank van het Ctgb te vinden. De nieuwe vrijstellingen zullen worden gepubliceerd in de Staatscourant en zijn ook te vinden op https://biociden.nl/coronavirus. Daarnaast zal een lijst met toegelaten en vrijgestelde middelen die gebruikt mogen worden tegen het coronavirus worden gecommuniceerd op de website van het Ctgb https://www.ctgb.nl/onderwerpen/coronavirus---desinfectie/vrijstelling.

In het toezicht door de ILT en NVWA zal er in de eerste helft van 2021 aandacht zijn voor de producenten en distributeurs van niet langer vrijgestelde middelen, en excessen bij het gebruik van niet langer vrijgestelde middelen.

Ctgb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrouwend u hiermee van dienst te zijn geweest in het delen van deze kennis. Doe er uw voordeel mee! Heeft u vragen en of opmerkingen? Neem vrijblijvend contact op met WALO.

Heeft u de vraag welk desinfectiemiddel wél deugdelijk en effectief is?

WALO is AA-leverancier van de producten van Deb SC Johnson, bekijk hier het overzicht van alle SC Johnson (desinfectie)middelen waaronder:

Deb SC Johnson group

WALO is u graag van dienst!

 Neem vrijblijvend contact op

 

Terug naar overzicht